Vrienden van

Stichting Manege zonder Drempels bouwt sinds 2023 een zakelijke vriendenkring op. Zij ondersteunen daarmee ons belangrijke werk; kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking plezier en ontspanning bieden door huifbedritten te verzorgen en appartementen aan te bieden voor vakanties voor hen, hun familie en begeleiders.

Deze bedrijven vertellen over wat hen beweegt om trouwe partner te zijn van de Manege zonder Drempels.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

Met uw steun....

  • Maakt u een nieuw gecertificeerd tilliften systeem mogelijk voor in de binnenbak
  • Lukt het om rolstoelvriendelijke speelmaterialen te vervangen
  • Renoveren wij gefaseerd de vakantieverblijven
  • Kunnen wij zonnepanelen installeren voor een duurzame manege
  • Werken we samen aan een fijne en toegankelijke ontmoetingsplek waar huifbedrijders en familie het prettig hebben
Christiaan Peelen van Samendrie

Christiaan van Samendrie vertelt waarom hij zich verbonden heeft aan onze manege.

Onze vrienden