Ons team

 

Het team van de Manege zonder Drempels bestaat uit de bedrijfsleider en een team van medewerkers en vrijwilligers. Het team wordt bijgestaan door het bestuur. 

Bedrijfsleider Anja van Velsen

In 1986 liep ik de Manege zonder Drempels binnen met de vraag of ik kon helpen met de paarden. Dat kon. Het was de bedoeling om een tijdje te helpen. Dat liep anders. Ik begon met paarden verzorgen en mocht al snel als huifbedrijder aan de slag. Ik werd gegrepen door de kinderen en zag bij hen het plezier door het huifbedrijden. Sinds 2001 ben ik bedrijfsleider.

Personeel en vrijwilligers

We werken zowel voor als achter de schermen samen met personeel en met een groot team vrijwilligers die het mooie werk van de manege mogelijk maken!

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Pieter Oosterveld

Tot mijn pensionering heb ik verschillende directiefuncties bekleed bij keuringsdiensten en certificatie instellingen in de agrarische sector en voedingsmiddelen industrie. Bestuurlijk ben ik actief geweest als voorzitter van schoolbesturen en ouderraden en van een vereniging van eigenaren van vakantiewoningen. Internationale ervaring deed ik op als bestuurslid en president van de International Seed Testing Association. Van deze vereniging zijn 75 landen en 200 laboratoria lid.
Sinds 2013 ben ik voorzitter van de Manege zonder Drempels. Ik doe dit werk met veel plezier, omdat ik merk dat het werk van de Manege veel mensen goed doet en plezier biedt.
Naast de Manege ben ik voorzitter van de Wageningse Golfclub en vicevoorzitter van de RvT van de Woningcorporatie in Bennekom en het Kijk en Luister Museum in Bennekom.


Secretaris Lenette Brethouwer

Ik ben 55 jaar oud, getrouwd  en heb samen met mijn man Tim drie zonen, Sjoerd, Jord en Eelco.
Mij is gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de Manege zonder Drempels en de taak van het secretariaat op me te nemen. Ik heb er niet zo lang over na hoeven te denken, want mijn affiniteit met de manege is groot.
Eens in de twee weken kom ik met één van mijn kinderen die ik begeleid,  huifbedrijden op de manege. Dit doe ik inmiddels al een jaar of tien en het is heerlijk om te zien wat een ontspanning dit haar geeft en hartverwarmend hoe het personeel deze taak op zich neemt.
In het verleden heb ik kennis gemaakt met Johan  Roelofsen, in de periode dat hij zijn droom nog werkelijkheid moest gaan maken. Ik ging met mijn klasje op “schoolreisje” naar Wageningen bij hem thuis en met welk een enthousiasme heeft hij de kinderen toen kennis laten maken met één van de eerst ontwikkelde huifbedden. Deze man heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt.
Zo’n 20 jaar later ontmoette ik hem weer, hij herkende mij nog en herinnerde zich ook een aantal  kinderen uit mijn klasje! Heel bijzonder. Ik hoop dat ik met mijn bestuursfunctie, ook een positieve bijdrage kan leveren aan het reilen en zeilen rondom de Manege zonder Drempels.


Penningmeester Dick Vis

In mijn actieve carrière heb ik mij bezig gehouden met financiële dienstverlening bij een grote landelijke tussenpersoonsorganisatie. Mijn specialiteit was advisering collectieve pensioenen en financiële planning. Daarnaast heb ik een bijdrage geleverd in deze branche bij het opzetten van cursussen en de examinering daarvan. Nu ik gepensioneerd ben, doe ik veel vrijwilligerswerk, zoals invullen belastingaangifte voor de ouderenbonden, schuldhulpverlening en sinds januari 2015 het penningmeesterschap bij de Stichting Manage zonder Drempels. De Stichting Manege zonder Drempels neemt daarin wel een heel bijzondere plaats in. Dit werk geeft veel voldoening om een bijdrage te leveren aan onze medemensen met een beperking. Met andere bestuursleden is het de doelstelling dat deze organisatie een blijvende invulling kan geven voor nu en in de verdere toekomst.


Bestuurslid gebouwen en terreinen Luuk Elzenga

Binnen het bestuur is mijn aandacht vooral gericht op de zorg voor een goede staat van onderhoud van de gebouwen met inrichting en terreinen.

Bestuurslid Dick Smith

Mijn naam is Dick Smith, 66 jaar en sinds oktober 2014 gepensioneerd.

Samen met mijn vrouw Leny hebben wij 4 kinderen, 2 schoonkinderen en 1 kleinkind. Vanaf 1987 wonen wij als gezin in Bennekom.

Voor mijn pensionering ben ik altijd werkzaam geweest in de financiële wereld en wel in het bankwezen.  Ik begon bij de toenmalige Spaarbank

voor Ede en ben deze bank met de S altijd trouw gebleven. En na 45 dienstjaren vond ik het wel mooi geweest. Een prachtige tijd gehad.

Altijd heb ik mij ook geïnteresseerd in sport; actief voetbal gespeeld, maar ook een grote hobby was en is nog altijd muziek. Vanaf mijn 8e jaar speel ik orgel en doe dit nog altijd met veel plezier.

Tijdens mij loopbaan heb ik ook verschillende bestuurlijke functies vervuld voornamelijk als penningmeester, bij ondernemersverenigingen, zorginstelling en goede doelen stichtingen. Op dit moment

ben ik nog penningmeester van de stichting Vrienden van SSN in Mongolië en van stichting het Cosbo in Ede. Deze laatste is het overkoepelende orgaan van de ouderenbonden in de gemeente Ede.

In 2016 ben ik gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de Manege. Hoofdtaak werd: interne (administratieve) organisatie.

Vanaf 1 januari 2017 ben ik officieel bestuurslid van de Manege.Alleen kan ik niet datgene uit deze functie halen wat er van wordt verwacht; dat heb ik ook uitgesproken.
Met elkaar, vrijwilligers, medewerkers en bestuurders, gaan we ons voorbereiden op een organisatie die ook klaar gestoomd zal en moet gaan worden voor de toekomst.

Ik heb er zin in; jullie hopelijk ook. Laten we er dan met z’n allen iets moois van maken. Het gaat tenslotte toch maar om één ding: “de medemens met een beperking binnen de Manege zonder Drempels ontspanning en blijheid bieden!! ”

Adviseur interne zaken Jos de Groot

In mijn werkzame leven was ik directeur van een autobedrijf in Bennekom; aanvankelijk voor Engelse auto’s en later voor Toyota. Ik vervulde altijd al veel bestuursfunctie, o.a. als voorzitter van de British Leyland Dealervereniging Nederland, later als secretaris van de Toyota Dealer Association Holland en als bestuursvoorzitter van de Technische school Wageningen. Na mijn pensionering vroeg het bestuur van de Stichting  Manege zonder Drempels mij voorzitter te worden van hun stichting. Na enige aarzeling heb ik dat gedaan. En ik heb daar zeker nooit spijt van gehad. Van 1997 tot 2007 ben ik de voorzitter geweest. Nu ben ik geen officieel bestuurslid meer, maar maak ik me als vrijwilliger op veel terreinen nuttig onder de officiële aanduiding “adviseur interne zaken”.


Adviseur marketing en communicatie Jessica Venhorst

Ik ben momenteel werkzaam bij Sportservice Ede als teamleider marketing en communicatie. Naast mijn werk kan ik niet stil zitten en toen ik hoorde dat de Manege zonder Drempels op zoek was naar iemand die een steentje kon bijdragen op het vlak van marketing/ communicatie was ik meteen verkocht. Ik mag hier binnen een geweldig team actief zijn op het raakvlak van mijn interesses: paarden, beweging, en marketing/ communicatie.


mei 2016

design en realisatie Case Communicatie