Steun de Manege zonder Drempels

 

Al sinds het ontstaan is de filosofie van de Manege zonder Drempels dat de kosten voor ouders, begeleiders en rijders zelf geen belemmering (geen drempel) mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Daarom worden de prijzen bewust ver onder de kostprijs gehouden. Omdat de Manege geen subsidie van de overheid of zorgverzekeraars ontvangt zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven en scholen en particulieren heel hard nodig en welkom.

 

ANBI

De Manege zonder Drempels heeft van de belastingdienst goedkeuring als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kan een donatie onder bepaalde voorwaarden en uiteraard volgens de daarvoor geldende regels worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hier vindt u meer informatie hierover van de belangsingdienst.

 

De Manege zonder Drempels steunen kan op vele manieren:

  • Het overmaken van een eenmalige bijdrage op bankrekening nummer
    NL42 RABO 0387 0733 37 van de stichting Manege zonder Drempels te Bennekom
  • Door donateur te worden (onze donateurs ontvangen de periodiek ‘Stapvoets’)
  • Door het aangaan van een meerjaren overeenkomst met fiscale voordelen
  • Denk bij een verjaardag of jubileum bijvoorbeeld aan een bijdrage voor de Manege zonder Drempels in plaats van een cadeau
  • Door zelf een activiteit op te zetten om geld bijeen te brengen voor de Manege zonder Drempels
  • Door legaten of lijfrenteschenkingen
  • Door Kleding of lege cartridges te doneren (hiervoor staan containers op het terrein van de Manege zonder Drempels
  • Of wellicht heeft u een ander idee voor steun aan de Manege, laat het ons weten!

 

Periodieke gift

Schenken met belastingvoordeel kan via een periodieke gift. U krijgt dan een deel van de gift terug van de Belastingdienst.

Een periodieke gift houdt in dat u de Manege zonder Drempels over een periode van minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag schenkt. Uw gift is daarmee volledig aftrekbaar. Voor alle duidelijkheid: er wordt dan geen rekening gehouden met de inkomensafhankelijke drempel.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling is het nodig een overeenkomst met ons te sluiten. Wij helpen u graag om deze overeenkomst op te stellen. U geeft uw gegevens aan ons door en wij doen de rest.


Het IBAN nr. van de Manege zonder Drempels is:

NL42 RABO 0387 0733 37   

 

design en realisatie Case Communicatie