Informatie over Nalaten

Wilt u de Manege zonder Drempels steunen, ook als u er niet meer bent? Door de Manege op te nemen in uw testament, maakt u een groot verschil in de levens van kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

U kunt iets nalaten aan de Manege door een gift op te nemen in uw testament. Dit kan in de vorm van een legaat (een specifiek bedrag of goed) of erfstelling (een percentage van uw nalatenschap).

 

Legaat

Als u kiest voor een legaat, dan geeft u in uw testament aan dat wij een bepaald bedrag in geld zullen ontvangen. Maar u kunt in een legaat ook een goed aan ons nalaten. Bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille.
Als u voor de Manege een legaat laat vastleggen, wordt de Stichting legataris. De legataris is dan geen erfgenaam. De waarde van legaten wordt van de nalatenschap afgetrokken vóórdat die wordt verdeeld over de erfgenamen.

 

Een voorbeeld hoe een legaat in een testament kan worden vastgelegd:

"Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Manege zonder Drempels, gevestigd te Bennekom, een bedrag in contanten groot X euro.”

 

Erfstelling

Als u kiest voor een erfstelling, dan geeft u in uw testament aan dat u ons tot erfgenaam benoemt, voor een deel, van uw nalatenschap. Na aftrek van alle kosten, schulden en legaten, wordt uw nalatenschap verdeeld onder alle erfgenamen. U bepaalt hoe groot het percentage van de erfenis is dat wij erven.

 

Dit is de tekst die u bij een erfstelling in uw testament kunt gebruiken: "Ik benoem tot mijn erfgenaam de Stichting Manege zonder Drempels, gevestigd te Bennekom, voor …% van mijn nalatenschap."

 

Gegevens voor de notaris

Wanneer u ervoor kiest om de Manege zonder Drempels op te nemen in uw testament, heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: Stichting Manege zonder Drempels

Adres: Bovenbuurtweg 50a 6721 MN Bennekom

KvK-nummer: 41048613

 

Vragen over nalaten?

Ook kunt u kosteloos een kort informatiegesprek aanvragen bij notaris VPVA

Van Putten van Apeldoorn Notarissen
Marjan van de Brink
Stationsweg 36
6711 PS Ede
Tel: 0318 685 689
www.vpvanotarissen.nl

Nog vragen na het lezen van deze informatie over nalatenschap?