In memoriam | Wout van der Garde

Eind oktober hebben medewerkers, vrijwilligers en bestuur met verdriet kennis genomen van het overlijden van Wout van der Garde. Wout is in zijn werkzame leven directeur geweest van de Hamer. Het bedrijf dat zich bezighield met beton. Wout en de Manege zonder Drempels pasten heel goed bij elkaar. Hij was voorzitter en tevens bestuurslid gebouwen en terreinen. Deze rollen waren hem op het lijf geschreven gezien zijn kennis en ervaring bij de Hamer. Hij gaf zijn ziel en zaligheid aan de manege.

Wout was een gedreven man met een passie voor de meervoudig gehandicapte medemens. Hij had ook vele contacten die zeer van pas kwamen in benodigde fondsenwerving en het vergroten van de zichtbaarheid van de manege. Iedereen heeft hem als een zeer verbindend voorzitter meegemaakt. Altijd zocht Wout de mogelijkheden om zijn doel te bereiken en liet zich niet tegenhouden door  belemmeringen. Hij was optimistisch en nam graag mensen mee op sleeptouw. Gesteund door zijn inspiratie gaan wij ook in het heden door met het mooie werk van de manege.

Wout heeft afscheid genomen van de Manege zonder Drempels toen hij geconfronteerd werd met een ernstige ziekte. Zijn positieve levensinstelling heeft hem nog extra jaren gebracht en hij bleef  vanaf een zijlijn betrokken bij het wel en wee om zich heen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen, die zo’n fijne vader en opa erg zullen missen.