In memoriam | Anja van Velsen

Met grote verslagenheid berichten wij u dat Anja van Velsen op 28 juni is overleden. Intens verdrietig zijn wij. Anja is ruim 35 jaar verbonden geweest aan de Manege zonder Drempels en zij was het boegbeeld van de manege. Als jong volwassene was zij de helpende hand naast de oprichter Johan Roelofsen. Gaandeweg werd duidelijk dat de paarden en het werken met mensen met een beperking haar roeping was. Jarenlang heeft zij samen met Johan en met alle medewerkers en vrijwilligers de manege steeds verder door ontwikkeld. Zij werd bedrijfsleidster en op haar authentieke wijze zorgde zij ervoor dat huifbedrijden altijd op nummer 1 stond en er een gastvrij Thuis was voor Cliënten en hun familie.  Met Anja verliezen wij een bijzondere vrouw die immens veel heeft betekend in de levens van alle huifbedrijders en hun naasten.

Dankbaar zijn wij voor alles wat Anja heeft betekend voor de manege. Wij zullen haar elke dag missen in het levenswerk dat wij voortzetten. Nu zijn wij vooral stil en bedroefd.

We blijven aan haar denken met veel respect en bewondering.

Vrijwilligers, medewerkers en bestuur Manege zonder Drempels

Een donker bos.
Een beetje verdwaald.
Steeds verder weg.
Jij liep waar geen ander komen kon.
Het pad onbegaanbaar.
De weg terug onvindbaar.

Maar daar in verte,
tussen de bomen,
een zonnestraal.
Een veld met wilde bloemen.

Nog even sta je aarzelend,
in de beschutting van de bosrand.
Dan durf je.
En je stapt.
Met sterke benen en trotse ogen,
de zon tegemoet.
 
Jij ging waar wij niet konden volgen.
En toch, we zijn zo dichtbij.