Update betreft Corona, Mei 2021

Vanaf vrijdag 21 mei is er weer huifbedrijden mogelijk. Het is mogelijk om vanaf woensdag 19 mei een afspraak te maken. Zoals gewoonlijk is het huifbedrijden op afspraak.

De verhuur van appartementen voor gezinnen is ook mogelijk, en voor hen is er ook weer de mogelijkheid voor huifbedrijden.

Voor de bezoekers van de appartementen staan de voorschriften in het bericht van 18 november beschreven.

Voor het huifbedrijden zijn de regels:

Bij het maken van afspraken doen we de gezondheidscheck. Deze wordt bij aankomst en bij vervolgritten bevestigd en vastgelegd met een notitie in de agenda.

De medewerkers nemen passende voorzorgsmaatregelen om risico’s ter verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Basisregels voor huifbedrijden bij de Manege zonder Drempels, i.v.m. COVID-19/Corona maatregelen 2020

 • Was/reinig de handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de accommodatie. Gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Voor huifbedrijden dient per rijder een eigen tilmat en 2 lakens meegenomen te worden.
 • Bij huifbedrijden is maximaal 1 begeleider per rijder toegestaan. Deze assisteert ook bij het plaatsen van de rijder op het huifbed.
 • Eén begeleider mag meerijden op de ‘bok’ van de wagen. Omdat afstand tussen de medewerker en de begeleider minder is dan 1,5 meter, is er een spatscherm geplaatst.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus, dus ook die van de cliënt, te snuiten en gooi deze daarna weg in de daartoe bestemde afvalbakken.
 • Was/reinig daarna de handen en gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • In de ontvangstruimte is maximaal plaats voor 2 begeleiders per tafel.
  Het waterbed is niet beschikbaar.
 • Verlaat zo spoedig mogelijk na beëindigen van de activiteit de (binnen)ruimte en het terrein van de Manege.
 • Gebruik zo weinig mogelijk de centrale toiletruimte.
 • Volg eventuele aanvullende aanwijzingen zowel van de medewerkers direct op.
 • In alle gevallen waarin deze basisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding over hoe te handelen.