Afscheid Pieter Oosterveld

Acht jaar lang heeft Pieter Oosterveld op actieve en inspirerende wijze de voorzittersrol in het bestuur vervuld. Per 1 januari a.s. draagt hij het stokje over aan Luuk Elzenga. Pieter heeft tijdens de bestuursvergadering in december afscheid genomen. Hij wenste ons toe dat de manege zonder drempels met “hart voor mens en dier” zal blijven doorgaan met huifbedrijden voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.  De bestuursleden zijn Pieter zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de manege zonder drempels. De stichting heeft zich onder zijn leiding steeds verder geprofessionaliseerd in balans met het kleinschalige karakter van de manege en de gastvrije sfeer door medewerkers en een grote groep vrijwilligers Het laatste jaar is er mooi resultaat geboekt met een nieuwe vorm van fondsenwerving en het is mooi dat de manege een stabiel draaiende stichting is. Luuk Elzenga vervult vanaf 2021 de voorzittersrol in het bestuur. Daarnaast zijn er twee nieuwe bestuursleden. Wouter Rozeboom pakt de portefeuille gebouw en terreinen over en Marijke te Ronde zal zich buigen over specifiek de marketing en communicatie. 2021 zal tevens een bijzonder jaar worden. Enerzijds omdat we als stichting ons ook goed tot de Corona maatregelen hebben te verhouden, en dit steeds weer opnieuw flexibiliteit van een ieder vraagt om daarop in te spelen. Anderzijds omdat we in komend jaar 35 jaar bestaan. We zullen gaan overwegen of en hoe we hier op gepaste wijze invulling aan kunnen geven.