Mededeling betreft Corona

Vanaf donderdag 19 november is de Manege zonder Drempels weer open voor het huifbedrijden.

Het huren van een appartement is gewoon mogelijk.

Om veilig te werken voor de rijders, de huurders en de medewerkers en de vrijwilligers zijn regels opgesteld en maatregelen genomen in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM en met specificaties, die passen bij de Manege zonder Drempels.

Huifbedrijden:

Aanvankelijk werd er alleen buiten gereden. Later werd ook het binnen rijden weer mogelijk.

Bij het maken van afspraken doen we de gezondheidscheck. Deze wordt bij aankomst en bij vervolgritten bevestigd en vastgelegd met een notitie in de agenda.

De medewerkers nemen passende voorzorgsmaatregelen om risico’s ter verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Basisregels voor huifbedrijden bij de Manege zonder Drempels, i.v.m. COVID-19/Corona maatregelen 2020

 • Was/reinig de handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de accommodatie. Gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Voor huifbedrijden dient per rijder een eigen tilmat en 2 lakens meegenomen te worden.
 • Bij huifbedrijden is maximaal 1 begeleider per rijder toegestaan. Deze assisteert ook bij het plaatsen van de rijder op het huifbed.
 • Eén begeleider mag meerijden op de ‘bok’ van de wagen. Omdat afstand tussen de medewerker en de begeleider minder is dan 1,5 meter, is er een spatscherm geplaatst.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus, dus ook die van de cliënt, te snuiten en gooi deze daarna weg in de daartoe bestemde afvalbakken.
 • Was/reinig daarna de handen en gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • In de ontvangstruimte is maximaal plaats voor 2 begeleiders per tafel.
  Het waterbed is niet beschikbaar.
 • Verlaat zo spoedig mogelijk na beëindigen van de activiteit de (binnen)ruimte en het terrein van de Manege.
 • Gebruik zo weinig mogelijk de centrale toiletruimte.
 • Volg eventuele aanvullende aanwijzingen zowel van de medewerkers direct op.
 • In alle gevallen waarin deze basisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding over hoe te handelen.

Appartementen

Bij de verhuur van appartementen nemen we kort voor aankomst contact op voor een gezondheidscheck. Deze wordt bij aankomst nog eens bevestigd met vastlegging in de agenda.

Huurders zijn er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen of zij samen in een appartement mogen verblijven. Daarvoor gelden de algemeen gepubliceerde regels, die voor de medewerkers van de Manege niet te controleren zijn. bij vermoedens van onjuiste of onvolledige interpretatie van de algemeen gepubliceerde regels kunnen hierover vragen worden gesteld.

Van de kant van de Manege wordt gezorgd voor goede schoonmaak van de appartementen na gebruik en voor dagelijkse reiniging van deurknoppen, lichtknoppen, enz. Verder zijn handgel, enz. beschikbaar in de hal, bij de toegangsdeur, enz.

Onze medewerkers nemen passende voorzorgsmaatregelen om risico’s ter verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Basisregels voor huurders van een appartement van de Manege zonder Drempels, i.v.m. COVID-19/Corona maatregelen 2020

 • Was/reinig de handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de accommodatie. Gebruik daarna ook de desinfecterende handgel. Herhaal dit regelmatig tijdens het verblijf.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elle boog.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Gebruik uitsluitend de sanitaire voorzieningen en de keuken van het appartement.
 • Geen toegang tot de ontvangstruimte en andere algemene ruimten van de Manege.
 • Voorkom het contact met medewerkers en vrijwilligers van de Manege, tenzij dit strikt noodzakelijk is.
 • Volg eventuele aanvullende aanwijzingen van de medewerkers direct op.
 • In alle gevallen waarin deze basisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding over hoe te handelen.