Rabo Club Support 2020

Voor de derde achtereenvolgende keer organiseerde de Rabobank Vallei en Rijn de Rabo Club Support actie. Met deze actie ondersteunt de Rabobank verenigingen en stichtingen in de regio. Evenals de twee voorgaande jaren schreef de Manege zonder Drempels zich in voor deelname. Leden van de Rabobank (alle rekeninghouders kunnen zich gratis als lid aanmelden) konden op de Manege stemmen. En dat waren er ook dit jaar weer heel veel. Het resultaat: we kwamen op de eerste plaats en kregen een geldbedrag van € 4.997,30. Dit bedrag gaan we besteden aan nieuwe dekbedden en bekleding van de huifbedden. We bedanken alle stemmers en de Rabobank voor dit mooie resultaat.