Bannerklein

Mededeling betreft Corona

Beste mensen,

Nu er verruiming is in de corona maatregelen is het ook voor de Manege mogelijk om per 2 juni weer te beginnen met huifbedrijden en de verhuur van appartementen. Om veilig te werken voor de rijders, de huurders en de medewerkers en de vrijwilligers hebben we regels opgesteld en hebben we maatregelen genomen bijvoorbeeld om 1,5 meter afstand te houden. Alles in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM en met specificaties, die passen bij de Manege zonder Drempels.

Huifbedrijden:

Vooralsnog kunnen we alleen buiten rijden. Dat betekent dat we per dag moeten beslissen of een afspraak doorgaat. Zelfs is het mogelijk dat we een rit nog ’s morgens annuleren.

Huifbedritten kunnen uitsluitend telefonisch worden afgesproken, waarbij we een intakegesprek hebben over gezondheid voor rijders en begeleiders. Ditzelfde geldt voor vervolgritten.

Onze medewerkers nemen passende voorzorgsmaatregelen om risico’s ter verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Basisregels voor huifbedrijden bij de Manege zonder Drempels, i.v.m. COVID-19/Corona maatregelen 2020

 • Was/reinig de handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de accommodatie. Gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Bij huifbedrijden is maximaal 1 begeleider per rijder toegestaan. Deze assisteert ook bij het plaatsen van de rijder op het huifbed.
 • De begeleider mag niet meerijden op de ‘bok’ van de wagen; mag wel meelopen naast de wagen. Houd hierbij de minimale afstandsregel in acht.
 • Voor huifbedrijden dient per rijder een eigen tilmat en 2 lakens meegenomen te worden
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus, dus ook die van de cliënt, te snuiten en gooi deze daarna weg in de daartoe bestemde afvalbakken.
 • Was/reinig daarna de handen en gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • In de ontvangstruimte is maximaal plaats voor 1 begeleider per tafel.
  Het waterbed is niet beschikbaar.
 • Gebruik van consumpties in de ontvangstruimte is niet toegestaan.
 • Verlaat zo spoedig mogelijk na beëindigen van de activiteit de (binnen)ruimte en het terrein van de Manege.
 • Gebruik zo weinig mogelijk de centrale toiletruimte.
 • Volg eventuele aanvullende aanwijzingen zowel van personeel als aangeplakt direct op.
 • In alle gevallen waarin deze basisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding over hoe te handelen.

Appartementen

Bij het maken van afspraken voor de verhuur van appartementen houden we een intake gesprek over de gezondheid van de mensen die komen. Huurders zijn er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen of zij samen in een appartement mogen verblijven. Daarvoor gelden de algemeen gepubliceerde regels, die voor de medewerkers van de Manege niet te controleren zijn.

Van de kant van de Manege wordt gezorgd voor goede schoonmaak van de appartementen na gebruik en voor dagelijkse reiniging van deurknoppen, lichtknoppen, enz. Verder zijn handgel, enz. beschikbaar in de hal, bij de toegangsdeur, enz.

Onze medewerkers nemen passende voorzorgsmaatregelen om risico’s ter verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Basisregels voor huurders van een appartement van de Manege zonder Drempels, i.v.m. COVID-19/Corona maatregelen 2020

 • Was/reinig de handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de accommodatie. Gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elle boog.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Gebruik uitsluitend de sanitaire voorzieningen en de keuken van het appartement
 • Geen toegang tot de ontvangstruimte en andere algemene ruimten van de Manege;
 • Voorkom het contact met medewerkers en vrijwilligers van de Manege, tenzij dit strikt noodzakelijk is;
 • Volg eventuele aanvullende aanwijzingen zowel van personeel als aangeplakt direct op.
 • In alle gevallen waarin deze basisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding over hoe te handelen.