• Beeld 1
 • Beeld 2
 • Beeld3

 


Mededelingen ivm Corona

Beste mensen,

Nu er verruiming is in de corona maatregelen is het ook voor de Manege mogelijk om per 2 juni weer te beginnen met huifbedrijden en de verhuur van appartementen. Om veilig te werken voor de rijders, de huurders en de medewerkers en de vrijwilligers hebben we regels opgesteld en hebben we maatregelen genomen bijvoorbeeld om 1,5 meter afstand te houden. Alles in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM en met specificaties, die passen bij de Manege zonder Drempels.

Huifbedrijden:

Vooralsnog kunnen we alleen buiten rijden. Dat betekent dat we per dag moeten beslissen of een afspraak doorgaat. Zelfs is het mogelijk dat we een rit nog ’s morgens annuleren.

Huifbedritten kunnen uitsluitend telefonisch worden afgesproken, waarbij we een intakegesprek hebben over gezondheid voor rijders en begeleiders. Ditzelfde geldt voor vervolgritten.

Onze medewerkers nemen passende voorzorgsmaatregelen om risico’s ter verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

 

Basisregels voor huifbedrijden bij de Manege zonder Drempels, i.v.m. COVID-19/Corona maatregelen 2020

 • Was/reinig de handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de accommodatie. Gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Bij huifbedrijden is maximaal 1 begeleider per rijder toegestaan. Deze assisteert ook bij het plaatsen van de rijder op het huifbed.
 • De begeleider mag niet meerijden op de ‘bok’ van de wagen; mag wel meelopen naast de wagen. Houd hierbij de minimale afstandsregel in acht.
 • Voor huifbedrijden dient per rijder een eigen tilmat en 2 lakens meegenomen te worden
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus, dus ook die van de cliënt, te snuiten en gooi deze daarna weg in de daartoe bestemde afvalbakken.
 • Was/reinig daarna de handen en gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • In de ontvangstruimte is maximaal plaats voor 1 begeleider per tafel.
  Het waterbed is niet beschikbaar.
 • Gebruik van consumpties in de ontvangstruimte is niet toegestaan.
 • Verlaat zo spoedig mogelijk na beëindigen van de activiteit de (binnen)ruimte en het terrein van de Manege.
 • Gebruik zo weinig mogelijk de centrale toiletruimte.
 • Volg eventuele aanvullende aanwijzingen zowel van personeel als aangeplakt direct op.
 • In alle gevallen waarin deze basisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding over hoe te handelen.

Appartementen

Bij het maken van afspraken voor de verhuur van appartementen houden we een intake gesprek over de gezondheid van de mensen die komen. Huurders zijn er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen of zij samen in een appartement mogen verblijven. Daarvoor gelden de algemeen gepubliceerde regels, die voor de medewerkers van de Manege niet te controleren zijn.

Van de kant van de Manege wordt gezorgd voor goede schoonmaak van de appartementen na gebruik en voor dagelijkse reiniging van deurknoppen, lichtknoppen, enz. Verder zijn handgel, enz. beschikbaar in de hal, bij de toegangsdeur, enz.

Onze medewerkers nemen passende voorzorgsmaatregelen om risico’s ter verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

 

Basisregels voor huurders van een appartement van de Manege zonder Drempels, i.v.m. COVID-19/Corona maatregelen 2020

 • Was/reinig de handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de accommodatie. Gebruik daarna ook de desinfecterende handgel.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elle boog.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Gebruik uitsluitend de sanitaire voorzieningen en de keuken van het appartement
 • Geen toegang tot de ontvangstruimte en andere algemene ruimten van de Manege;
 • Voorkom het contact met medewerkers en vrijwilligers van de Manege, tenzij dit strikt noodzakelijk is;
 • Volg eventuele aanvullende aanwijzingen zowel van personeel als aangeplakt direct op.
 • In alle gevallen waarin deze basisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding over hoe te handelen.

                             


In memoriam Jos de Groot

Joseph Maria de Groot (Jos) overleed op 12 mei 2020 in Bennekom. Hij werd 87 jaar. 
Jos werd geboren op 1 oktober 1932 in Hillegom, in de beroemde bollenstreek, waar hij graag over sprak. Waar hij ook met plezier over praatte waren auto’s en de autohandel. Niet vreemd natuurlijk want zijn vader zat in dat vak en later Jos en zijn broers ook. Wie kent ze niet de merken Austin en Morris, waar ze dealer van waren. 
Jos trouwde in 1960 met Willemien Uitendaal. Uit dit huwelijk werd zoon Jos geboren. 
Jos en Willemien verhuisden naar Bennekom. Jos had gesolliciteerd op de functie adjunct directeur van autobedrijf Van der Weerd. Later werd hij directeur van dit bedrijf. In die tijd was de baas van het autobedrijf zelf erg betrokken bij de verkoop en de relatie met de klanten. Jos kende daardoor veel mensen en hij herinnerde zich nog vele gesprekken, die hij met klanten had. Wat hem ook bij bleef was de moeilijke beslissing om van de Britse merken over te stappen naar het Japanse Toyota. 
Plaatselijk waren Jos en Willemien heel actief, bijvoorbeeld voor de Rooms Katholieke kerk. Verder was Jos bestuurlijk actief bij onder andere het technisch beroepsonderwijs. Ook was hij enkele jaren directeur van het Kijk en Luister Museum in Bennekom. Dat laatste gaf hem wel eens een vreemd gevoel: ‘ik was gewend om op te ruimen en daar moest ik bewaren’, zei hij dan. 
Voor zijn vele vrijwilligerswerk ontving Jos in 2003 een koninklijke onderscheiding. 
Een van zijn mooiste dingen in zijn leven - zo zei hij zelf – was zijn vrijwilligers werk voor de Manege zonder Drempels in Bennekom. Vanaf de eerste dag voelde hij grote betrokkenheid met het mooie werk voor de  gehandicapte medemens. Hij was tien jaar voorzitter en daarna – bijna tot aan zijn overlijden – adviseur van het bestuur. Maar Jos was veel meer dan dat. Hij verzorgde zelf een belangrijk deel van de administratie en had overzicht over alle administratieve werkzaamheden die andere vrijwilligers deden. Ook fungeerde hij als klankbord voor de bedrijfsleiding, bemiddelde hij tussen mensen als ‘iets niet helemaal lekker liep’ en was bovenal een hele aardige man, die iedereen vriendelijk te woord stond. 
De Manege zonder Drempels kan niet bestaan zonder inzet van vrijwilligers. Een van die vrijwilligers was Jos. En wel een hele bijzondere. Als voorzitter, als adviseur en vrijwilliger ‘in algemene dienst’ heeft hij ruim 20 jaar een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de opbouw en continuïteit van de Manege. Het deed hem veel verdriet dat hij zijn activiteiten om gezondheidsredenen moest beëindigen, maar hij bleef tot het laatst toe betrokken. 
Wij zijn Jos veel dank verschuldigd. Maar weten ook dat Jos het met heel veel plezier gedaan heeft. 
We zullen hem niet vergeten 
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van de Manege zonder Drempels

 


 

Interviews

Recent zijn er audio opnames gemaakt voor NPO5 Open Huis, waarbij de manege ook van de partij was. Hieronder de link naar de destbetreffende interviews:

https://www.nporadio5.nl/openhuis/gemist/audio/346613/martine-bij-manege-zon

en 

https://www.nporadio5.nl/openhuis/gemist/audio/346626/manege-zonder-drempels

En tevens ook nog een mooie actie van een lokale toneelgroep die na te lezen is:

https://www.bennekomsnieuwsblad.nl/reader/56746/1042521/cpj-speelt-toneel-voor-de-manege-zonder-drempels


 

Manege zonder Drempels

 

De Manege zonder Drempels is een bijzondere manege. Bij ons kunnen mensen met een ernstig meervoudige beperking genieten van plezier, ontspanning en beweging. Hiervoor hebben wij het huifbed ontwikkeld waarbij de rijder op een doek ligt dat gespannen is over de rug van twee paarden.

 

huifbedrijden

Het effect van het huifbedrijdenhuifbedrijden

Hoe al dat mooie werk mogelijk wordt gemaakt


huifbedrijden

Verblijf in onze appartementen

 

 design en realisatie Case Communicatie